Peru

Peru is na Chili het land waar zakendoen het meest eenvoudig is in Zuid-Amerika. De ranking van de Wereldbank laat dit ook zien. Peru staat duidelijk voor de grotere landen als Brazilië en Argentinië (plaats 42 voor Peru, plaats 116 voor Brazilië en plaats 118 voor Argentinië).

Deze scores vertalen zich ook in de groeicijfers van Peru. Voor het jaar 2014 wordt een economische groei verwacht van 6%. De inflatie blijft rond de 3%. Toch komt er in 2014 een grote verandering.

Met het decreet 374 / 2013 wordt ook hier de elektronische factuur ingevoerd vanaf 1 oktober 2014. Dit zal echter stapsgewijs gebeuren, waardoor niet elke firma hier meteen mee te maken krijgt. Hier opereert de staat belastingtechnisch onder de naam SUNAT, welke vergelijkbaar is met de SEFAZ in Brazilië. Hiermee wordt in het jaar 2014 na Peru ook in Chili de elektronische factuur ingevoerd.

Zowel in Chili als Peru is de oplossing binnen SAP het gebruik maken van het zogenaamde eDOCUMENT.