Colombia

De economie van Colombia groeit gestaag door, ondanks de interne onrust in sommige delen van het land. In termen van groei moet Colombia alleen Chili nog voor zich dulden. Lees meer in het rapport van de Wereldbank.

In de laatste 20 jaar heeft Colombia sterk haar markt voor consumer goods en grondstofindustrie succesvol uitgebouwd. Heden ten dage spelen de markten voor voedingsmiddelen en de textielindustrie een grote rol in Colombia.

Met betrekking tot SAP wordt hier vaak OSS Note 99056 aangepast, welke continue zorgt voor aanpassingen binnen het SAP Systeem. Verder heeft ook Colombia een lastig stelsel van bronheffing (Withholding Taxes) en moeten ook hier (toekomstig) facturen elektronisch aan de staat gemeld worden.