Brazilië

Het clichébeeld van Brazilië toont een land vol met Samba, voetbal en bezienswaardigheden zoals de Copacabana en Foz do Iguaçu. Wanneer men echter verder kijkt, ziet men een land vol met gecompliceerde fiscaalregels en een ongekende bureaucratie en regeldruk. Lees meer in het rapport van de Wereldbank.

Ook de ‘normale’ belasting op toegevoegde waarde, die in Brazilie ICMS, IPI, PIS, COFINS en ISS heten, zijn zeer uitgebreid en gecompliceerd. Belasting wordt ‘in 100 gerekend’, waar wij de belasting als opslag op de netto waarde berekenen. Oneindig vele uitzonderingen en onderlinge verbanden tussen de belastingen maken het niet eenvoudig om deze te berekenen.

Bovendien schrijft de staat voor hoe uw factuur eruit dient te zien en wat erop moet staan. Bovendien verlaat geen product uw opslag totdat de staat uw factuur heeft gezien én ook geautoriseerd heeft. De omgang met deze bureaucratie en gecompliceerde regelgeving vraagt om een partner die de taal spreekt en de benodigde ervaring meebrengt. Alleen dan wordt uw SAP-Rollout een succes.